Az online pénztárgépek bevezetése Magyarországon

Az online pénztárgépekre való átállás folyamatosan zajlik, az új rendszer bevezetésének határideje ez év szeptember elseje helyett december 31. lett. A kereskedőknek számos problémával kell szembenézniük. Arra a kérdésre, hogy miért csak 50 ezer forinttámogatást kapnak a kereskedők a bevezetéshez, a Nemzetgazdasági Minisztérium azt válaszolta, hogy miután a rendszer bevezetése éppen a feketekereskedelmet szorítaná vissza, így a tisztességesen adózó vállalkozók számára rövid idő alatt megtérülhet ez az összeg.

A határidő kitolása: először szeptember 1-re tolták ki az online pénztárgépek használatának bevezetését, az eredetileg tervezett július 1 helyett, majd ismételt halasztással 2013. december 31. lett a végső határidő. Tehát még nyár végéig van a kereskedőknek lecserélni a kasszákat az új online kasszákra, amelyek össze lesznek kötve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel. A csúszásnak az oka, mind a gyártás, mind az engedélyezés elhúzódása. Az online gépekbe egy SIM-kártya lesz beépítve, amely a mobilinternet segítségével biztosítja az adatkapcsolatot. Így az adott üzletnek nem feltétele, hogy rendelkezzen internetkapcsolattal. Ha esetleg a mobilhálózati lefedettség nem biztosított, akkor a felhasználó egyedi mentességet kap, mégpedig olyan értelemben, hogy az online pénztárgépek által elmentett adatokat havonta ki kell írni egy adathordozóra, és ezt a NAV-nak eljuttatni. A felhasználó a gép megvásárlásán és beszerelésén kívül, adatforgalmi díjat kell, hogy fizessen majd a szolgáltatónak. A gépek ára még mindig nem egyértelmű: a minisztérium elmondása szerint, az eddig megjelent 150-200 ezer forint gépenkénti ár még nem hivatalos összeg, hiszen csak most kezdődtek azok gyártásai. Valamint az engedélyezési hivatalnál még 12 darab pénztárgép forgalmazási engedély iránti kérelme van jelen pillanat is elbírálás alatt. Ha azok piacra kerülnének, akkor az a forgalmazók jelenlegi árképzését is befolyásolni fogják. Tehát a gépek bevezetése, a vállalkozásoknak egy erőteljesebb haszon elérését is biztosíthatja. A kis- és középvállalkozóknak az 50 ezer forintos támogatás pedig jelentős segítséget nyújt.

50 milliárdot is hozhat a kormánynak: korábbi vélemények szerint az állam az online pénztárgépek bevezetésével körülbelül 45-50 milliárd forint összegű bevételre számít. Az új szabályok megjelenítésével leginkább a kiskereskedelemben és a vendéglátásban megugrott meg látványosan a legális forgalom, ami talán annak is betudható, hogy a kereskedők már előre tartanak a későbbi adóhatósági vizsgálatoktól, egyeztetésektől, ennek köszönhetően már több vásárlás után adnak nyugtát. Az állam a külföldi példák alapján számítanak a 45-50 milliárd forintnyi bevételre, az intézkedéstől kezdődően. Bulgáriában például a rendszer bevezetése körüli hónapokban az áfa bevétel növekedése elérte a bázis 10-40%-át, Horvátországban is nagyjából 23-42% forgalomnövekedés volt megfigyelhető a január-márciusi időszakban. A külföldi példák alapján lehet hasonló bevételre számítani. A NAV a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és a Minisztérium, folyamatosan tájékoztatja az érintett vállalkozásokat februártól kezdve. Körülbelül 25 közleményt adtak ki, beleértve az elektronikus és a nyomtatott médiát is, valamint a NAV honlapján külön menüpont foglalkozik az üggyel. A korábban használt pénztárgépeknél viszonylag könnyebben megvalósíthatóak voltak a különféle visszaélések – ezt tapasztalta az eddigi adóhatósági ellenőrzés. Ez a tény pedig egy olyan rendszer bevezetését tette szükségessé, ami többek közt már képes a visszaélési módok kivédésére, valamint a szükséges adatok az adóhatóság rendszerébe való átvezetésére is. A gép üzemeltetőjét folyamatos adatszolgáltatási kötelezettség terheli, ez úgy valósul meg, hogy a pénztárgépeknek az adóhatóság szervével kapcsolatban kell lennie, mégpedig online, amin keresztül lekérdezhetőek az adatok. A kasszákkal kapcsolatban feltett gyakran ismételt kérdések közé tartozik, hogy az értékesítésen, nyugtákon, az egyszerűsített számlaadatokon kívül a pénztárgép ki- és bekapcsolása, gyakorló üzemmódba kapcsolása, valamint a törölt tételek vagy a NAV-val való kommunikáció, mind nyomon követhető-e? A válasz: igen. Tehát így válhat gyanússá, ha egy gép be van kapcsolva, de mégsem történik bevételrögzítés. Ezen kívül a pénztárgéppel előállított adóügyi bizonylatok adatait illetve egyéb adatokat, egy fekete dobozt fogja rögzíteni, amit a pénztárgépek tartalmaznak. Ez egy zárt adattároló és mobil adatkommunikációs egység. Ennek tartalmát sem kitörölni, sem módosítani nem lehet, illetve amennyiben meghibásodik, csak cserélni lehet.

This entry was posted in Magyarország and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

There are no comments yet, add one below.

Leave a Comment